karl_rapp_luchtfoto_breed.jpg

Vanuit jarenlange ervaring beschikt Karl Rapp over de kennis en verguningen om nagenoeg alle milieukritische stoffen op te slaan. Of het nu gaat om ADR, IMDG, ICAO, ADNR, RID of stoffen van de WMS (eg 93/67/EEG). Bovendien voorzien wij u desgewenst van advies omtrent opslag en transport van geclassificeerde stoffen via alle modaliteiten.

 

Volgens ADR/IMDG/ICAO/RID mogen wij de volgende klassen opslaan:

 

 • KL. 2 Aerosolen (limited)
 • KL. 2 Gassen (limited)
 • KL. 3 Brandbare vloeistoffen
 • KL. 4.1 Brandbare vaste stoffen
 • KL. 4.2 Voor zelfontbranding vatbare stoffen
 • KL. 4.3 Stoffen die in contact met water brandbare stoffen ontwikkelen
 • KL. 5.1 Oxiderende stoffen
 • KL. 5.2 Organische peroxiden (limited)
 • KL. 6.1 Giftige stoffen
 • KL. 8 Bijtende stoffen
 • KL. 9 Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

 

Desgewenst voorzien wij u van advies omtrent opslag en transport van geclassificeerde stoffen via alle modaliteiten.